På grunn av arbeider på vannledningsnettet vil større deler av Bærum få drikkevann fra Holsfjorden vannbehandlingsanlegg på Kattås i en periode fra 21. januar 2022. 

Abonnenter som vanligvis får vann fra Aurevann vil nå få drikkevannet sitt fra Holsfjorden. Det gjelder områdene Høvik, Haslum, Rykkinn, Gullhaug og  Løkenhavna.

Vannet fra Holsfjorden har et høyere fargetall på grunn av humus i råvannet. Derfor har det et svakt gult skjær i forhold til vannet fra Aurevann. Dette har ikke noe å si for drikkevannskvaliteten.

Noen abonnenter vil oppleve varierende trykk og mer brunt vann en kortere periode. Det kan skyldes av vannet kommer inn fra en annen ende av forsyningsnettet. La eventuelt kaldtvannet renne til det blir klart. Ved vedvarende problemer med vannkvaliteten, ring VA-driftssentral på 67 50 60 60.