Fra tirsdag 27. oktober

Det vil bli utført arbeider på vannledningsnettet i dag som kan medføre at enkelte opplever farget vann og endringer i vanntrykket. Vannet er helsemessig trygt.

Dette gjelder for store deler av Bærum på vestsiden av Kolsåstoppen.

Dersom vannet er misfarget, anbefales det å la kaldtvannet renne til det blir klart.