Vannforsyningen er tilbakestilt og i normal drift pr. 2.9.21 Abonnenter på Tanum, Slependen, Jong, Sandvika, Gjettum, Kolsås, Rud, Vøyen, Skui og Isi får igjen drikkevann for Holsfjorden.

Mandag 16.august 2021. Holsfjordanlegget stenges ut fra i dag og i 3 uker i forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås. Alle abonnenter vil få drikkevann fra Aurevann vannbehandlingsanlegg i denne perioden.

Abonnenter som vanligvis får drikkevann fra Holsfjorden vil nå få Aurevann. Det gjelder følgende områder i Vestre Bærum; Tanum, Slependen, Jong, Sandvika, Gjettum, Kolsås, Rud, Vøyen, Skui, Isi.

Noen abonnenter vil oppleve litt høyere temperatur, varierende trykk og/eller mer farget vann en kortere periode. Det kan skyldes at vannet kommer inn fra en annen ende av forsyningsnettet. La eventuelt kaldtvannet renne til det blir klart. Ved vedvarende problemer med vannkvaliteten, ring VA-driftssentral på 67 50 60 60.

Se info om vannkildene, vannbehandlingsanleggene og vannkvaliteten 

Se også info om det nye vannbehandlingsanlegget på Kattås