Aurevann vannbehandlingsanlegg er tilbake i drift pr. 15.2.21. Fortsatt vil abonnenter på Rykkinn og Løkenhavna forsynes med Holsfjordvann inntil 1.4.21, mens vedlikeholdsarbeider på Gommerud foregår.

Hele Østre Bærum , Lommedalen og Bærums verk har igjen vann fra Aurevann. (oppdatert 15.2.21)

Melding fra 5.2.21:

Aurevann vannbehandlingsanlegg er stengt ut på grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid. Alle abonnenter får drikkevann fra Holsfjorden vannbehandlingsanlegg på Kattås i denne perioden.

Arbeidene vil pågå fra fredag 5.2.21 til mandag 15.2.21. 

Alle abonnenter som vanligvis får vann fra Aurevann vil nå få drikkevannet sitt fra Holsfjorden. Det gjelder områdene; Lommedalen, Bærums verk og Rykkinn i Vestre Bærum, samt hele Østre Bærum; Høvik, Stabekk, Jar, Haslum, Bekkestua, Hosle, Østerås, Eiksmarka, Fossum, Lysaker, Fornebu og Snarøya.

Vannet fra Holsfjorden har et høyere fargetall på grunn av humus i råvannet. Derfor har det et svakt gult skjær i forhold til vannet fra Aurevann. Dette har ikke noe å si for drikkevannskvaliteten.

Noen abonnenter vil oppleve varierende trykk og mer brunt vann en kortere periode. Det kan skyldes av vannet kommer inn fra en annen ende av forsyningsnettet. La eventuelt kaldtvannet renne til det blir klart. Ved vedvarende problemer med vannkvaliteten, ring VA-driftssentral på 6750 6060