Onsdag 4.desember

Etter en hendelse på vannledningsnettet er det meldt om brunt vann og partikler i vannet. Ved brunt vann, la kaldtvannet renne til det blir klart. Vannet er helsemssig trygt. For mer info om problemer med vannet se https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/problemer-med-vannet/, eller ring 67506060.