Torsdag 15/7 kl 08:30-15:00

På grunn av uforutsette problemer vil vannet fortsatt være stengt til kl 15:00. Vannet kan bli påsatt når som helst. 

Torsdag 14. juli 2021 fra 08:30 til 12:00, blir vannet stengt pga planlagte arbeider i Bjerkelundsveien. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. Dersom vannet er misfarget når det kommer tilbake, så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. Vannet kan bli påsatt når som helst. Det første døgnet etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke.

Berørte adresser:

Bjerkelundsveien  93, 95, 95b, 97, 99, 99b, 112 og 118

Gopledalsveien  3, 6, 8

Bærumsveien 197A