Tirsdag 27. april 2021 fra 09:00 til 15:00

Tirsdag 27. april 2021 fra 09:00 til 15:00, blir vannet stengt pga planlagte arbeider i Bispeveien. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. Dersom vannet er misfarget når det kommer tilbake, så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin før vannet er helt klart igjen. Vannet kan bli påsatt når som helst. Det første døgnet etter at vannet er tilbake, anbefaler vi et oppkok av vann som skal brukes til mat og drikke. 

Berørte adresser: Klokkersvingen 5 og 7