1 til 6 av 6

Endringer i vannforsyningen fra 5.2.21 til 1.4.21

Aurevann vannbehandlingsanlegg er tilbake i drift pr. 15.2.21. Fortsatt vil abonnenter på Rykkinn og Løkenhavna forsynes med Holsfjordvann inntil 1.4.21, mens vedlikeholdsarbeider på Gommerud foregår.

Generell informasjon om vannavstengninger

Alle vannavstengninger utføres med tanke på sikre abonnentenes vannforsyning. Beslutning om avstengning blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Vi beklager ulempene dette medfører.