1 til 10 av 10

Tilbake til normal driftsituasjon

Vi har fått fylt opp vannmagasinene og forsyner igjen med mest mulig Aurevann. I en periode fra våren 2022 og til nå har vi levert mest Holsfjordvann.

Generell informasjon om vannavstengninger

Alle vannavstengninger utføres med tanke på sikre abonnentenes vannforsyning. Beslutning om avstengning blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Vi beklager ulempene dette medfører.