1 til 10 av 18

Partikler i vannet

Drikkevannet kan være misfarget og inneholde partikler på grunn av det høye vannforbruket til hagevanning. Når vannhastigheten øker vil materiale på innsiden av rørene løsne og løses opp i vannet. Dette er ikke helsefarlig å drikke. Partiklene består mest av jern og mangan.