1 til 4 av 4

Endret vannkvalitet Østre Bærum

I forbindelse med vannlevering til Oslo vil det bli endringer på vannledningsnettet 31.1 til 2.2.-18. Det vil kunne påvirke vannkvaliteten i Østre Bærum.