1 til 8 av 8

Engerjordet

Onsdag 26/5 - uten vann fra kl 24:00 - ca kl 03:00

Generell informasjon om vannavstengninger

Alle vannavstengninger utføres med tanke på sikre abonnentenes vannforsyning. Beslutning om avstengning blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Vi beklager ulempene dette medfører.