Bærum kommune har besluttet å etablere 20 velferdsboliger i Åsterudveien 17. Området har tidligere vært benyttet som vernehjem for alkoholskadde.

Sektorutvalg for Bistand og omsorg besluttet 8. oktober 2013 at boligene fordeles på følgende målgrupper:

  • fem boliger for personer som har behov for opphold i en samlokalisert bolig med døgnbemanning.
  • to boliger for personer som trenger noe oppfølging
  • tretten boliger som ordinære velferdsboliger

15 av boligene er klar til gradvis innflytting.

Kontaktinformasjon

Viktige hendelser og dokumenter i saken

22.06.15

Innflytting starter. De kommunale velferdsboligene i Åsterudveien 15, 17 og 19 er klare for innflytting fra 22. juni 2015. Innflyttingen vil skje gradvis i perioden frem til 1. september. Det er fem leiligheter i hvert av de tre byggene. Kommunen vil føre tilsyn med området. Ved spørsmål eller klager kan følgende kontaktes: Mette Strømsnes, tlf. 911 93 147 

09.06.15

Møte med nabolagsgruppen om planlagt innflytting. 

12.05.14

Møte mellom prosjektleder, representanter fra Bærum kommune og nabogruppen. Frelsesarmeen deltok på møtet for å orientere om sine erfaringer.

05.03.14 

Informasjonsbrev til nabolag og nærmiljø (pdf)

05.02.14

Møte mellom Nabolagsrepresentanter og kommunen: presentasjon (pdf)

16.01.14

Grave- og rivingsarbeider er igangsatt

25.11.13

Møte mellom prosjektleder og nabogruppen

22.11.13 

Fylkesmannens vedtak i klagesak - Bærum kommune - Åsterudveien 17 (pdf) *

05.11.13

Møte mellom prosjektleder og nabogruppen 

08.10.13 

BIOM behandlet politisk sak og fattet vedtak

20.11.12

Dialogmøte med beboere i nabolaget

10.07.12 

Bygningssjefens vedtak ble påklaget (pdf)

16.02.12

Informasjonsmøte med formelle høringsparter i saken

26.06.12 

Bygningssjefens vedtak om rammetillatelse til oppføring av velferdsboliger (pdf)

*) En rekke klager levert fylkesmannen i perioden.

Åsterudveien