Omsorgsbolig for personer med utviklingshemming

I Bærum er tjenester til personer med utviklingshemming inndelt i 9 distrikt, alle med hver sin tjenesteleder. De fleste distrikt har flere boliger.

Pleie- og omsorg gir tilbud i hjemmet til personer med utviklingshemming. Søknadsskjema sendes Tildelingskontoret i kommunen.

Tjenesteleder Magne Kjensmo tlf. 920 31 476

Avdelingsleder Geir Indseth Sandersen tlf. 928 66 887

 
Bjarne Skaus vei bolig
Bjarne Skausvei 55, HOSLE
 67 14 70 36 

Elgefaret bolig
Midlertidlig besøksadresse: Gamle Drammensvei 25, 1. etg. 1369 Stabekk  

910 02 830
Hosletoppen bolig
Bjarne Skausvei 38, HOSLE
67 15 55 12 

 

Tjenesteleder Gabriel Ciobanu 

67 50 62 06
901 47 397

Underhaugsbakken bolig
Underhaugsbakken 26B, JAR

Avdelingsleder Anette Horni Slettheim

Fagutviklingsvernepleier Kjersti Gjestrud

67 50 89 98

67 50 89 97

67 50 89 98

Haugtun bolig, Haugtunveien 12 BEKKESTUA

Avdelingsleder Anette Horni Slettheim

Fagutviklingsvernepleier Kjersti Gjestrud

67 14 84 02

67 50 89 97

67 50 89 98

Saubakken bolig, Saubakken 19, RYKKINN

vakttelefon: 477 16 056

Avdelingsleder Oksana Chuhray

Fagutviklingsvernepleier Tommy Kummervold

67 50 74 86

 

954 78 837

469 28 716

Åsterud bolig
Åsterudveien 21-23, HASLUM

Avdelingsleder Kate K. Gajic.  mobil 452 26 493

Fagutviklingsvernepleier Oliver Aagnes mob 911 46 345

67 12 59 54

904 09 244

 

 

 

Tjenesteleder Stian Brattbakk mobil 938 77 531

Vakttelefon til alle Emma Hjorths boliger mobil 951 63 958

 

Høyrabben 3 - team 1 
 Sandvika

Høyrabben 3 - team 2
Sandvika

Avdelingsleder Aleksander Duarte Liendo mobil 480 21 617

 957 80 078

67 50 87 64
951 63 958

 

J. A. Lippestads vei 14-16
Sandvika

Avdelingsleder Tore Egseth mobil 950 76 985 

67 13 80 54/           

979 65 317

 

J. A. Lippestads vei 18-20 
Sandvika

Avdelingsleder  Tore Egseth mobil 950 76 985 

67 13 15 64/           

977 54 978


  

Emma Hjorths vei 41 - Tokerudkollen
Sandvika

Avdelingsleder Roger Jensen mobil 952 75 504

67 13 63 25 

 

Tokes vei 2 pga oppussing holder Tokes vei for tiden til på Jernbaneveien 25, 1369 Stabekk

Avdelingsleder Ann Iren Hveding mobil 950 77 497

979 74 105

 

Høyrabben 8

Høyrabben 8, Sandvika

Avdelingsleder Roger Jensen mobil: 952 75 504

67 50 87 67

905 99 348

 

Asklia bolig
Emme Hjorths vei 68, SANDVIKA
Emma Hjorths vei 70, SANDVIKA

Avdelingsleder Anne Austveg mobil: 917 32 004

 

67 50 84 41/46

67 50 84 44

Tjenesteleder Hege Rysstad

918 54 445

Bærums Verk ambulerende team
Gullhaugveien 171, BÆRUMS VERK

 
Avdelingsleder May Kristin Brønstad  

67 50 88 18
912 43 829

468 98 739  

Gjettum bolig
Gjettumveien 35, GJETTUM

Avdelingsleder Marianne Legaard Hansen 

67 50 76 39

468 12 990 

Gruvemyra bolig  
Gruvemyra 64B, BÆRUMS VERK

Avdelingsleder May Kristin Brønstad

67 80 00 30 


468 98 739

Levrestien boliger
Levrestien 12-14, GJETTUM 


Avdelingsleder Marianne Christiansen  

67 50 83 35 
406 37 720


977 67 781

Nedre Gullhaug bolig
Nedre Gullhaug 22,  BÆRUMS VERK

Avdelingsleder May Kristin Brønstad 

67 50 87 29    941 42 744


468 98 739

Skytterdalen bolig
Skytterdalen 17, SANDVIKA   


Avdelingsleder Marianne Legaard Hansen 

67 50 88 14/15
954 34 087


472 42 030 

Tjenesteleder Fredrik Vogt Jacobsen

904 70 704

Gamle Lommedalsvei bolig
Gamle Lommedalsvei 141, RYKKINN

Avdelingsleder Leidulv Vinje

905 26 889


472 82 472

Hauger Park boliger   
Hauger Skolevei 56, RUD

Avdelingsleder Laila K. Bjerke


406 14 421

954 69 592

Vangkroken 3, Rud  


Avdelingsleder Tora Orsteen

67 50 88 77
941 37 122

924 20 709 

Vangkroken 5, Rud 

 

Avdelingsleder Jesper Halvorsen

67 50 74 15/16 

922 60 347

 918 77 908

 

Tjenesteleder Jan-Håvard Eriksen 

415 55 457

Brekkeski bolig
Brekkeski 16, RYKKINN

Avdelingsleder Ola Aanje

918 51 628

413 08 072

Nordby bolig   
Busoppveien 20, RYKKINN

Avdelingsleder Fredrik W, Andersen

67 13 90 60

 979 61 310

Tanumveien bolig  Tanumveien 280, Vøyenenga

Avdelingsleder Håvard Riis

67 15 05 44

913 55 757

Åsbråtan boliger  
Åsbråtan 71-73, KOLSÅS

Avdelingsleder Fredrik W. Andersen

67 15 37 24

979 61 310

Tjenesteleder Kaja Frøystein


Fagutviklingsvernepleier 
Are Myklebost

67 50 89 76
917 86 576

922 33 190

Belsetveien bolig 
Belsetveien 20, RYKKINN


Avdelingsleder Kaja Storstein

67 50 88 66
918 91 099


917 13 703

Paal Bergsvei bolig
Paal Bergsvei 18, RYKKINN


Avdelingsleder Marthe Runden

67 50 89 70
977 10 513


918 54 339
 

Per Skreddersvei bolig
Per Skreddersvei 3, LOMMEDALEN


Avdelingsleder Marte Skjemstad
 

67 50 83 77
991 61 759


942 20 787
  

Sleipnersvei bolig
Sleipnersvei 8, RYKKINN


Avdelingsleder Kaja Storstein

67 50 97 38
971 44 379


917 13 703
 
 

Tjenesteleder Vibeke Rosenvinge

907 47 613

Damveien bolig
Damveien 3, SANDVIKA

Avdelingsleder Hilde Waarli Lunde

957 42 553


958 72 027

Fornebu bolig
Regattaveien 3-5, FORNEBU

Avdelingsleder Anne Marie Lyngra 

67 50 84 39
468 63 089

907 45 102

Jerbaneveien samlokaliserte boliger
Jernbaneveien 39, STABEKK


Avdelingsleder Caroline Platou-Jensen

67 10 56 99 
906 53 221


954 55 339

Boligbistand

Besøksadresse: 

Rådhustorget 5
1337 Sandvika 

Tlf. 67 50 75 00