Bolig til unge

Bærum kommune ønsker å gi unge i arbeid mulighet for å etablere seg i kommunen. Tilbudet om rimelige utleieboliger er en følge av utbyggingsavtalen mellom Bærum kommune og Fornebu Utvikling AS.

Kriteriene for å bli vurdert er:

 • alder: 20 – 25 år
 • botid i kommunen: tre år 
 • arbeid: minimum 80% prosent stilling
 • brutto arbeidsinntekt: 
  - aleneboende mellom kroner 219.000,- og 410.400,- 
  - par mellom kroner 433.000,- og 587.000,-

 Om tilbudet:

 • Leiligheter fra 40-70 kvm og priset fra minimum kr. 5.400,- til 9.560,- pr mnd, eller 25% av brutto inntekt.
 • Leieperioden: tre år uten mulighet til forlengelse
 • Depositum: tre måneders husleie på depositumkonto
 • Visning etter avtale for aktuelle leietakere

For å komme i betraktning for tildeling av bolig, må dokumentasjon vedlegges søknaden:

 • - Bostedsbevis
 • - Arbeidskontrakt
 • - Lønnsslipp
 • - Selvangivelse

Er det 2 søkere, skal dokumentasjon foreligge for begge søkere.

Det er kun dokumentasjon vi ber om som blir tatt hensyn til ved tildeling av bolig. Annen dokumentasjon slettes.

Du må søke elektronisk. Her finner du søknadsskjema med utfyllende informasjon.

Ikke send søknad per e-post.

Spørsmål kan rettes til Eiendom-bolig, boligbistand@baerum.kommune.no

Boligbistand

Postadresse: 

Bærum kommune 
Boligbistand
Postboks 700 
1304 SANDVIKA

Tlf. 67 50 75 00 

Besøksadresse: 

Løkketangen 10 
1337 Sandvika