I juni 2014 vedtok Regjeringen en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Som en del av den lokale oppfølgingen av handlingsplanen har Asker og Bærum politidistrikt,i samarbeid med SLT-koordinatorene i Asker og Bærum kommune,utarbeidet en veileder.

Veilederen skal gi dere som jobber med mennesker i risikosonen tips og råd om hvordan dere kan møte, følge opp og forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Veilederen er ment som et praktisk verktøy for å gi deg innblikk i hva radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme er. Du vil også finne litteraturhenvisninger og nyttige lenker som kan gi deg mer informasjon om temaet. Her finner du og informasjon om mulige bekymringstegn, varslingsrutiner og mulige tiltak.

Ved bekymring er det viktig at du, sammen med din leder, vurdere om andre etater skal varsles for samarbeid.

Bekymringen følges opp med en avklaring før det settes inn relevante, forebyggende tiltak. Det benyttes i hovedsak kjente tiltak og tjenester innenfor skole, barnevern, helse, kultur-fritid, NAV, kriminalomsorg, politi m.m. Dialog, råd, veiledning og oppfølgingssamtaler tilpasses utfordringene, situasjonen og relasjonen til den det gjelder.

Alvorlige bekymringer meldes av lokalt politi til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).