Barnevern

Besøksadresse: 

Brynsveien 88A
1346 Gjettum 

tlf. 67 50 68 00

Postadresse: 

Bærum kommune 
Barneverntjenesten 
Postboks 700 
1304 Sandvika