Barneverntjenesten i Bærum søker hybelfamilier

Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Ønsker du å være ressurs for ungdom mellom 18-23 år som skal ut i voksenlivet? Da vil vi gjerne bli bedre kjent med deg.

Hva er en hybelfamilie?

Hybelfamilie er private familier som har en hybel å leie ut til ungdom som skal bo for seg selv, og som ønsker og trenger lit ekstra hjelp i hverdagen. Som hybelfamilie har du ikke det fulle ansvaret slik som fosterhjem eller beredskapshjem har, men du har en praktisk og/eller emosjonell støttefunksjon i hverdagen. Hvor mye oppfølging som gis varierer og tilpasses ut i fra ungdommens ønske og behov.

Eksempel på oppgaver kan være:

  • Å være en tilgjengelig voksenperson som kan bistå med praktiske råd i hverdagen
  • Å være en som man kan spise middag med
  • Hjelp til å komme seg opp om morgenen
  • Lekselesing
  • Hjelp til matlaging

Husleiekontrakten inngås mellom hybelfamilien og barneverntjenesten i Bærum. Barneverntjenesten betaler for tiltaket, eventuelt sammen med ungdommen dersom han eller hun har egne inntekter. Barneverntjenesten stilles også med selvskyldnergaranti.

 Barneverntjenestens rolle

Barneverntjenestens involvering vil variere ut i fra behov og ønske fra ungdom og hybelfamilien. Hver ungdom har sin egen kontaktperson som er ansvarlig for oppfølgingen av ungdommen samt veiledning av hybelfamiliene.

Det inngås individuelle kontrakter som tilpasses ut i fra ungdommens behov og hybelfamiliens ønskede involvering. Kontrakten evalueres og kan fornyes dersom ønske og behov endrer seg underveis.

Vårt mål er å hjelpe ungdom på veien mot en voksentilværelse som er preget av mestring og opplevd selvstendighet.

 Vil du vite mer?

Ta kontakt med barneverntjenesten i Bærum for en uforpliktende prat på telefonnummer 67 50 68 60 eller e-post barneverntjenesten@baerum.kommune.no.

Hvor finner du oss

Barnevern

Besøksadresse: 

Tlf: 67 50 68 00

Brynsveien 88A
1346 Gjettum 

Postadresse: 

Bærum kommune 
Barneverntjenesten 
Postboks 700 
1304 Sandvika