Barnevernvakten i Asker og Bærum

Dette skjemaet MÅ sendes inn via ordinær postgang på grunn av hensynet til sensitive personopplysninger.

Barnevernvakten har ansvar for barnevernets akuttjeneste i Asker og Bærum utenom barneverntjenestens kontortid. Barnevernvakten yter hjelp til barn og unge i alderen 0 til 18 år og deres familier.

Leder er Kristine Karine Nesvåg Berbom.

Tlf. 67 50 47 70

Barnevernvaktens åpningstider er som følger, uavhengig av høytider og ferier
Dag åpningstid
Mandag - Torsdag kl. 8.30 - 23
Fredag kl. 8.30 - 1
Lørdag kl. 11 - 1
Søndag kl. 11 - 23

Utenom Barnevernvaktens åpningstid kan Alarmtelefonen for Barn og Unge kontaktes gratis på telefon 116 111.

Mer informasjon:

Besøksadresse: 

Politihuset i Sandvika 
Kjørboveien 33 
1337 Sandvika

Bekymring

På Bufdir sine nettsider finner dere skjema og retningslinjer for å sende inn bekymringsmeldinger til barnevernet.

Barnevern

Besøksadresse: 

Brynsveien 88A
1346 Gjettum 

tlf. 67 50 68 00

Postadresse: 

Bærum kommune 
Barneverntjenesten 
Postboks 700 
1304 Sandvika