Barnevernvakten har ansvar for barnevernets akuttjeneste i Asker og Bærum utenom barneverntjenestens kontortid. Barnevernvakten yter hjelp til barn og unge i alderen 0 til 18 år og deres familier.

Er du bekymret for et barn?

  • Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du kontakte barnevernet. Hvis du er usikker på om du skal sende bekymringsmelding, kan du ringe barneverntjenesten for å få råd og veiledning.
  • Både privatpersoner og offentlige instanser (for eksempel du som jobber i barnehage, skole eller helsetjenester), kan melde. Kun privatpersoner kan melde anonymt.

Tlf. 67 50 47 70. Døgnåpen.

 

Her kan du som privatperson melde fra til barnevernet.

Her kan du som offentlig ansatt eller fagperson melde fra til barnevernet.

Ønsker du å være anonym eller ikke har mulighet til å melde elektronisk, kan du laste ned skjema her:

Meld fra til barnevernet - skjema

Skjemaet sendes pr post til: Bærum kommune, Barneverntjenesten, Pb 700, 1304 Sandvika

  • Meldeplikt: Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.
  • Er meldeplikten ikke utløst, eller du er usikker på om meldeplikten er utløst, kan du kontakte barneverntjenesten for råd og veiledning om hvordan gå frem.
  • Privatpersoner har ikke meldeplikt.

Utenom Barnevernvaktens åpningstid kan Alarmtelefonen for Barn og Unge kontaktes gratis på telefon 116 111.

Mer informasjon:

Hvor finner du oss

Barnevern

Besøksadresse: 

Tlf: 67 50 68 00

Brynsveien 88A
1346 Gjettum 

Postadresse: 

Bærum kommune 
Barneverntjenesten 
Postboks 700 
1304 Sandvika