Trenger ditt barn påfyll for å finne mer glede i læring og mestring? Denne sommeren tilbyr Bærum kommune et tilbud for elever i alderen 9 til 16 år.

På sommerskolen vil elevene oppleve mestring, lære noe nytt og få faglige utfordringer. Læringsmiljø, elevenes opplevelse og trygge rammer blir viktig.

Aktivitet og oppdagelser skal få frem lysten til å lære og ta til seg informasjon.
Gode opplevelser fremmer læring!

Sommerskolen 2.JPG

Hva er sommerskolen?

Sommeren 2021 tilbyr Bærum kommune sommerskole for mange elever som avslutter 3.-10. trinn dette skoleåret. Antall elever må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.
Sommerskolen er et gratis tilbud.

Når skjer sommerskolen?

Sommerskolen gjennomføres i uke 26, 30 og 31. Tilbudet vil skje på seks ulike skoler.

Hvilke kurstilbud har vi?

Vi jobber med innhold til ulike kurs. Temaene på kursene vil være av både sosiale, kulturelle og faglig art. Vi kommer tilbake med med mer informasjon om kursene, men eksempler kan være:

  • Praktisk og utforskende matematikk, naturfag og språk gjerne med bruk av teknologi
  • Programmering
  • E-sport/gaming
  • Forfatter-/journalistkurs
  • Friluftsliv og ulike sportsaktiviteter (svømming, vannsport, dans, ballaktiviteter for å nevne noen)
  • Design og redesign (kunst og håndverk)
  • Musikk, teater og kultur

Felles for alle kursene er at de vil ha noe fysisk aktivitet.

Når får jeg mer informasjon om kursene?

Vi vil oppdatere denne nettsiden løpende. Da vil du finne informasjon om gjennomføring, hvor de ulike kursene gjennomføres og søknadskjema.

Søknadsskjema vil legges ut i løpet av april.

Hvordan tildeles plasser til kursene?

Når søknadsperioden lukkes, tildeler vi plasser. Er det flere søkere enn plasser på et kurs, skjer tildeling ved tilfeldig trekk. Etter at hovedopptaket er ferdig, vil vi legge ut restplasser som det kan søkes på.
Vi vil i første omgang tilstrebe at så mange som ønsker det får ett tilbud.