Denne sommeren har Bærum kommune et tilbud for elever som avslutter 3.-10. trinn dette skoleåret.

Sommerskolens e-post: du får senere svar i en periode

På grunn av ferieavvikling er sommerskolens e-post ikke betjent mellom fredag 2. juli klokken 16 og torsdag 22. juli.

På sommerskolen vil elevene oppleve mestring, lære noe nytt og få faglige utfordringer. Læringsmiljø, elevenes opplevelse og trygge rammer blir viktig.

Aktivitet og oppdagelser skal få frem lysten til å lære og ta til seg informasjon.
Gode opplevelser fremmer læring!

Sommerskolen 2021 er gratis!

Sommerskolen 2.JPG

Merk deg at:

 • ikke alle kurs går alle uker og
 • noen kurs er for forskjellige aldersgrupper og på ulike skoler.

Video - se noen spennende kurs! 

Hva er sommerskolen?

Sommeren 2021 tilbyr Bærum kommune sommerskole for mange elever som avslutter 3.-10. trinn dette skoleåret. Antall elever må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Sommerskolen er et gratis tilbud. 

Når er sommerskolen?

Sommerskolen gjennomføres i uke 26, 30 og 31. 

Kursene varer fra klokken 09-15, med noen unntak. 

Hvem kan være med på sommerskolen?

Elever som avslutter 3.- 10. trinn dette skoleåret kan delta på sommerskolen. Tilbudene er inndelt i tre hovedgrupper:

 • Tilbudene markert 3.- 4. klasse er for de som til sommeren avslutter 3. og 4. klasse.
 • Tilbudene markert 5.- 7. klasse er for de som til sommeren avslutter 5., 6. og 7. klasse.
 • Tilbudene markert 8.-10. klasse er for de som til sommeren avslutter 8., 9. og 10. klasse.

Hvor skjer sommerskolen?

Sommerskolen gjennomføres  på seks ulike skoler:

 • Østerås
 • Hundsund
 • Vøyenenga
 • Ramstad
 • Bjørnegård
 • Eineåsen, avdeling Gommerud

I tillegg er noen kurs på andre lokasjoner. Dette fremkommer i påmeldingsportalen.

Hvor mange kurs kan mitt barn/ min ungdom delta på?

 Vi vil tilstrebe at så mange som mulig får en uke (uke 26, 30 og 31).  

Hvilke kurstilbud har vi?

Felles for alle kursene er at de både er sosiale, kulturelle og faglig art. Her finner du mange av hovedtemaene til kursene. 

 • Praktisk og utforskende matematikk, naturfag og språk gjerne med bruk av teknologi
 • Programmering
 • En uke med PT`n - vi bruker naturen som treningssenter!
 • Friluftsliv og ulike sportsaktiviteter (svømming, dans, ballaktiviteter for å nevne noen)
 • Har du X-faktor? - Bor det en journalist eller influencer i deg?
 • Design og redesign (kunst og håndverk)
 • "Språkreiser" i engelsk, spansk og fransk

Felles for alle kursene er at de vil ha noe fysisk aktivitet.

Hvordan tildeles plasser til kursene?

Vi har dessverre ikke hatt nok plasser til å kunne tilby alle søkerne plass på de kursene de ville være med på. 

Når får jeg beskjed om mitt barn har fått plass? 

Alle har fått beskjed senest 14. juni om de fikk plass eller ikke. 
Dersom dere velger å ikke benytte plassen på kurset er det viktig at du gir oss beskjed så raskt som mulig til: sommerskolen@baerum.kommune.no

Smittevern

Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen blir i sommer. Vi vil følge de til enhver tid aktuelle og gjeldne smittevernreglene.

Er det noe du lurer på?

Send oss gjerne en e-post:

sommerskolen@baerum.kommune.no

Sommerskolens e-post: du får senere svar i en periode

På grunn av ferieavvikling er sommerskolens e-post ikke betjent mellom fredag 2. juli klokken 16 og torsdag 22. juli.