Mandag kveld ble skole-APPen gjenåpnet som en følge av at Folkeregisteret har etablert nye landsomfattende rutiner.

Bærum kommune har nå gjennomgått lister vi mottok fra Folkeregisteret i slutten av forrige uke. Vi gjør oppmerksom på at foresatte som er registret uten foreldreansvar i Folkeregisteret ikke lenger har tilgang til skole-Appen. Dette kan også omfatte foreldre der begge skal ha tilgang til informasjon om eget barn. Årsaken er da at en av foreldre ikke er registrert med foreldreansvar. Vi beklager ulempene dette skaper og anbefaler å ordne opp i dette med folkeregisteret, og eventuelt ta kontakt med skolen i tillegg.

Med de tiltak kommunen har gjennomført skal informasjon om barns skolehverdag kun komme til foreldre med foreldreansvar.

Dette gjelder både tilgang til informasjon via APP og utsendelse som SMS og epost.