Hvordan melder jeg mitt barn inn på skolen?

Elektronisk skjema for innmelding 1. trinn.

Foresatte vil få tilsendt en orientering fra sin skole om innmeldingen. Orienteringen inneholder opplysninger om at innmeldingen gjøres ved bruk av elektronisk skjema på Internett. Skulle det være foresatte som ikke har mottatt orienteringen, bes de ta kontakt med den skolen de tror de hører til etter 21. oktober. Frist for innmeldingen er 1. november. Etter 1. november tar foresatte direkte kontakt med den aktuelle skolen.

Dersom foresatte ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn den de har mottatt orienteringen fra, må det gis uttrykk for dette i innmeldingen. Det vil i innmeldingsskjemaet være anledning til å søke til andre skoler enn det som er ført opp som nærskole. Sko­lens kapasi­tet vil avgjø­re om det vil være mulig å oppfylle foresattes ønsker.