Applikasjoner og systemer

Bærum kommune benytter ulike applikasjoner og systemer for å gi elevene støtte til best mulig læring og oppfølging.

Dette varierer fra skrive-, regne-, og matematikkapplikasjoner til lagringsapplikasjoner og systemer som tar for seg skoleadministrative oppgaver.

Applikasjonene og systemene som benyttes blir i hvert enkelt tilfelle gjennomgått for å vurdere om de tilfredsstiller krav til kvalitet, personvern og informasjonssikkerhet.

Kontaktpersoner