Programmering

I bærumsskolen ønsker vi at barn og unge skal lære å forstå og kunne styre digital teknologi, ikke bare være passive forbrukere.

Rustet for fremtiden! Hver dag omgir vi oss med teknologi som er programmert til å virke på en bestemt måte. Telefonen som vekker deg om morgenen, stekeovnen du varmer rundstykker i og insulinpumpen som hjelper deg med diabetes.

I bærumsskolen ønsker vi at barn og unge skal lære å forstå og kunne styre digital teknologi, ikke bare være passive forbrukere. Derfor starter vi tidlig med å utvikle forståelse for teknologi og programmering.

Alle elever fra 1. til 10. trinn har undervisning i programmering hvert skoleår. I tillegg tilbys programmering som valgfag ved alle ungdomsskolene i kommunen.

Kontaktpersoner