Tilpasset opplæring

Opplæringen skal tilpasses den enkelte elev. Dette er en del av oppdraget til skolen og målsetningen med Digital skolehverdag.

Gjennom evalueringen Rambøll har gjort av Digital skolehverdag gir lærere uttrykk for at de har flere og bedre tilpasningsmuligheter enn tidligere. Ved bruk av nettbrett kan elevene få oppgaver og verktøy tilpasset den enkelte.

Dette innebærer både tilpasning av nivå og tilpasninger ved særskilte behov. Et eksempel på det siste kan være lydstøtte for elever med lese- og skrivevansker, eller tale- og videomeldinger direkte på nettbrettet. På denne måten kan nettbrettet bidra til en mer inkluderende skolehverdag.

Lærere opplever også at den nye arbeidsformen gir dem bedre tid til å snakke med og veilede elevene individuelt i undervisningen.

Kontaktpersoner