Bærum kommune har signert avtale med Tieto Education om innføring av nye administrasjonsløsninger for skole og SFO. For deg som foresatt betyr dette nye løsninger for å melde om fravær, ha dialog med skole og SFO via beskjeder og meldinger, og motta generell informasjon fra skolen.

Tieto app for fraværsmelding fra hjem til skole er klar til bruk. Den samme løsningen tas i bruk i SFO. Det vil bli en ny nettside, der du blant annet kan endre opphold og gjøre feriepåmelding. I "Tieto-appen" vil du kunne sende beskjeder og hentemeldinger også til SFO-basen. Nedenfor finner dere korte veiledninger og en instruksjonsvideo som beskriver nedlasting, pålogging og bruk av fraværsmelding. 

Instruksjonsvideo for bruk av Tieto app

Løsningen inneholder en ny digital kommunikasjonsløsning, en app, til bruk mellom skole og hjem. Foresatte kan blant annet melde inn fravær på sine barn, og sende og motta meldinger og beskjeder fra skolen. Her er det også mulig å oppdatere egen kontaktinformasjon slik som epost og mobilnummer.

Dagens SFO-løsninger (inkludert skjemaløsningen på kommunens nettside) og Mobilskole vil avvikles i en overgangsfase fra når de nye løsningene tas i bruk ved skolestart 2018-2019.

Med de nye løsningene får bærumsskolen moderne og effektive administrasjonssystemer, som blant annet skal bidra til en sikker og god informasjonsflyt mellom skole og hjem. Alle kommunale skoler i Bærum skal benytte de samme løsningene.

Om administrasjonsløsningen

Skolens administrasjonsløsning, Tieto Education, inneholder oversikt over basisinformasjon om alle elever på skolen, med fag- og klassetilknytninger og kontaktinformasjon til foresatte. Løsningen benyttes av skolens administrasjon og ledelse, i tillegg benytter lærerne løsningen til å føre fravær, karakterer og vurderinger på elevene.

Skolens administrasjonssystem dekker også timeplanlegging og vikaradministrasjon, oppmelding av elever til nasjonale prøver og eksamen, samt innrapportering til sentrale myndigheter.

Når tar vi løsningene i bruk?

Senere i høst vil det komme mer funksjonalitet tilgjengelig i appen, både mulighet til å se timeplan og til å sende og motta meldinger og informasjon mellom hjem og skole. I og med at vi samtidig avvikler dagens løsninger, blir det en overgangsfase i august og september.