Bærum kommune har signert avtale med Tieto Education om innføring av nye administrasjonsløsninger for skole og SFO. For deg som foresatt betyr dette nye løsninger for å melde om fravær, ha dialog med skole og SFO via beskjeder og meldinger, og motta generell informasjon fra skolen.

Løsningen inneholder en ny digital kommunikasjonsløsning, en app, til bruk mellom skole og hjem. Foresatte kan blant annet melde inn fravær på sine barn, og sende og motta meldinger og beskjeder fra skolen. Her er det også mulig å oppdatere egen kontaktinformasjon slik som epost og mobilnummer.

Dagens SFO-løsninger (inkludert skjemaløsningen på kommunens nettside) og Mobilskole vil avvikles i en overgangsfase fra når de nye løsningene tas i bruk ved skolestart 2018-2019.

Med de nye løsningene får bærumsskolen moderne og effektive administrasjonssystemer, som blant annet skal bidra til en sikker og god informasjonsflyt mellom skole og hjem. Alle kommunale skoler i Bærum skal benytte de samme løsningene.

Om administrasjonsløsningen

Skolens administrasjonsløsning, Tieto Education, inneholder oversikt over basisinformasjon om alle elever på skolen, med fag- og klassetilknytninger og kontaktinformasjon til foresatte. Løsningen benyttes av skolens administrasjon og ledelse, i tillegg benytter lærerne løsningen til å føre fravær, karakterer og vurderinger på elevene.

Skolens administrasjonssystem dekker også timeplanlegging og vikaradministrasjon, oppmelding av elever til nasjonale prøver og eksamen, samt innrapportering til sentrale myndigheter.

Om SFO-løsningen

Den samme løsningen tas i bruk i SFO. Det vil bli en ny nettside, der du blant annet kan endre opphold og gjøre feriepåmelding. I "Tieto-appen" vil du kunne sende beskjeder og hentemeldinger også til SFO-basen.

Når tar vi løsningene i bruk?

Vi starter opp med de nye løsningene ved SFO-oppstart 1. august og skolestart 20. august. Dere vil få praktisk informasjon om hvordan dere skal bruke løsningene, og hvordan skolen bruker dem, ved skolestart. I og med at vi samtidig avvikler dagens løsninger, blir det en overgangsfase i august og september.

Hva skal du som foresatt gjøre i den nye løsningen?

Du vil få beskjed fra skolen når du kan laste ned og ta i bruk den nye «Tieto-appen». I appen vil du ha oversikt over dine barn i kommunal grunnskole.

Du vil få tilgang til å registrere fravær på barnet ditt. Denne informasjonen kommer rett inn i Tieto Education hvor lærer, administrasjon og SFO vil se fraværet. 
I samme løsning vil du også kunne se fravær skolen har registrert på barnet ditt, samt historikk på tidligere meldt fravær.

Du vil få tilgang til informasjon som skolen legger ut, ukeplan med planlagte hendelser og aktiviteter på skolen og SFO. I tillegg kan du sende og motta meldinger fra skolen og SFO.