Salgstider for øl i Bærum

Lover og forskrifter

Salgstider

nårsalgstid
hverdager kl. 8.00 - 20.00
lørdager kl. 8.00 - 18.00
søndager og helligdager forbudt å selge eller utlevere øl
onsdag før Skjærtorsdag kl. 8.00 - 18.00
Påskeaften kl. 8.00 - 18.00
hverdag før 1. mai kl. 8.00 - 20.00
lørdag før 1. mai kl. 8.00 - 18.00
1. mai forbudt å selge eller utlevere øl
hverdag før 17. mai kl. 8.00 - 20.00
lørdag før 17. mai kl. 8.00 - 18.00
17. mai forbudt å selge eller utlevere øl
dagen før Kristi himmelfart kl. 8.00 - 20.00
Pinseaften kl. 8.00 - 18.00
Valgdagen kl. 8.00 - 20.00 
Julaften kl. 8.00 - 18.00 
Nyttårsaften kl. 8.00 - 18.00

Vær oppmerksom på at lov om helligdager blant annet sier:

  • de fleste utsalgssteder må stenge kl. 16.00 på påskeaften, pinseaften og julaften.
  • utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14.00 og kl. 20.00, men ikke selge øl

jfr. ov om helligdager og helligdagsfred.

Bevilling Folkehelsekontoret

Spørsmål om skjenke- og serveringsbevilling kan rettes til oss.

Telefon 67 50 32 00

Post fra steder med bevilling/søknadsbehandling kan sendes til post@baerum.kommune.no (husk å merke hvilket sted det gjelder eller vis til referansenummer)

Postadresse

Bærum kommune
Folkehelsekontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA