Bli med i kommunens leverandør-register

Det nye anskaffelsesregelverket åpner for at kommuner kan invitere et mindre utvalg leverandører til konkurranse i forbindelse med offentlige anskaffelser. Bærum kommune ønsker i størst mulig grad å benytte produkter og tjenester fra lokale virksomheter, og etablerer derfor et register hvor kommunens bedrifter kan registrere seg. Registeret sikrer at kommunen vurderer lokale leverandører ved offentlige anbud.

Databasen er fortsatt under utvikling, men bedrifter kan gjerne fylle ut skjema for innmelding og sende det til: 

Vi sørger for at innmeldte bedrifter kommer inn i registeret så snart systemet er klart.

 

Registrer deg her