I forbindelse med behandling av den Strategiske næringsplanen i Kommunestyret den 20. mai ble det fremmet forslag om å etablere flere sommerjobber for unge i Bærum. Gjennomført.

Pleie og omsorg og Kommunikasjonsenheten

Det ble bevilget 1 million kroner fra Bærumspakken til sommerjobber i Pleie og omsorg og Kommunikasjonsenheten. På grunn av korte tidsfrister og omrokkering av ressurser ble det inngått et samarbeid med bemanningsselskapet Adecco.

På få dager etter utlysningen kom det inn 170 søknader på stillingene som ferievikar. I rekrutteringsarbeidet ble lagt vekt på å rekruttere ulik alder, skolegang og erfaring slik at alle typer unge voksne mellom 18 og 25 år ble representert.

Alle ble intervjuet via Skype, referansesjekket og 36 ble tildelt jobb så snart de kunne vise gyldig politiattest.

Adecco har hatt en fin dialog med styrere og avdelingsledere på de ulike sykehjem/bo- og behandlingssentrene. Tilbakemelding fra ferievikarene har i hovedsak vært positive og de har følt seg godt mottatt og inkludert.

Sommerjobb i Teknisk

Natur og idrett/Parkdrift Natur og idrett utlyser årlig sommerjobber for ungdom. I sommer har det vært ansatt rundt 40, i tillegg har det vært ansatt ytterligere fem ungdommer, finansiert av tiltak 1.4 «Våronn» i Bærumspakken.

Sommerjobb Ungdom og fritid

Ungdom og fritid har i samarbeid med lokalt næringsliv tilbudt sommerjobb til ca. 340 ungdommer. I år har også Ungdom og fritid mottatt støtte fra Bærumspakken for å ansette ytterligere 3-4 vanskeligstilte ungdommer, samt til utvikling av aktivitetstilbud knyttet til fritidsklubben Camp Kadettangen.