Kulturpakken - Bærumspakken

Store deler av kulturlivet har på kort tid kommet i en svært krevende situasjon grunnet koronakrisen. Som del av den kommunale tiltakspakken «Bærumspakken» har Bærum kommune bevilget fem millioner kr til kultur og frivillighet som fordeles etter søknad.

Bærumspakken til kultur og frivillighet er primært knyttet til områder der kommunen har ansvar fra før, for eksempel støtte til lag og foreninger innen kultur, kulturformidling, etablerte forpliktelser og allerede inngått samarbeid.

Frister

  • Søknadsfrist 15. september for perioden 1. september–31. desember 2020

Det er fremdeles usikkerhet i samfunnet om hva og i hvilken form organisasjoner kan gjennomføre sine planlagte aktiviteter høsten 2020.

For å sørge for at de organisasjonene som til fristen 15. september ikke er sikre på hva som kan gjennomføres av aktiviteter mot 31. desember vil det være mulig å søke til en ny frist 1. november. Det vil gjøre det mulig å kunne justere støtten til de organisasjonene som opplever en økonomisk krisesituasjon. Det må også til denne fristen sendes en rapport på aktivitet og økonomisk oversikt for året 2020.

Søknadsskjemaet til fristen 1. november vil legges ut i god tid.

Søknadsskjema frist 15. september

Krav til dokumentasjon

  • Årets opprinnelige budsjett.
  • Revidert budsjett der det kommer frem hvilke økonomiske kostnader som har påløpt på grunn av koronasituasjonen, hvilke tiltak som er gjort for å redusere kostnader, hvilke støtteordninger som er søkt, etc.

 

I første tildelingsrunde ble følgende organisasjoner tildelt støtte:
organisasjoner tildelt støtte:
Scene i karantene 190 000 kr
Bærum frivilligsentral 40 000 kr
Bærum barneteaters teaterskole 40 000 kr  
Foreningen Høvik Barneteater 25 000 kr
Sandvika Barne og ungdomsteater 106 000 kr
Høvik Janitsjarkorps 13 000 kr
OPUS 82 22 000 kr
Prime Time Orchestra 90 000 kr
Sandvika Storband 15 000 kr
Eikeli og Eiksmarka skolekorps 70 000 kr
Evje skoles musikkorps 60 000 kr
Haslum skoles jentekorps 30 000 kr
Hosle og Bekkestua skolekorps 70 000 kr
Levre skoles musikkorps 43 000 kr
Lommedalen skolekorps 60 000 kr
Skui og Emma Hjort skolekorps 153 040 kr
Tanum og Jong skolekorps 40 000 kr
Bærum Kunsthall AS 65 000 kr
Kulturhuset Stabekk kinos brukerforening 150 000 kr
Lommedalsbanen MIA - Museene i Akershus 55 000 kr
Sigve Bøe Produksjoner 9 000 kr
Sjøholmen AS 300 000 kr