Kulturpakken - Bærumspakken

Store deler av kulturlivet har på kort tid kommet i en svært krevende situasjon grunnet koronakrisen. Som del av den kommunale tiltakspakken «Bærumspakken» bevilget Bærum kommune fem millioner kr til kultur og frivillighet.

Muligheten for å søke midler fra Bærumspakken til kultur og frivillighet 2020 er avsluttet.

Statlig kompensasjonsordning

Siden Bærum kommune vedtok kompensasjonsordningen Bærumspakken har staten opprettet flere krisepakker for frivilligheten og kulturlivet. Den gir kompensasjon for differansen mellom nødvendige utgifter og bortfall av inntekter. Minimumsbeløp er 25 000 kr.

Alle med tap av loppemarkedsinntekter, billettinntekter eller lignende som overstiger minimumsbeløpet kan søke denne ordningen. Mange har allerede søkt, og det er nå publisert ny mulighet for å søke for perioden 12. mars – 31. desember 2020. Søknadsfrist er 15. januar 2021.

Her finner du mer informasjon.

Selv om statens krisepakke er den primære for de fleste, vil Bærum kommune i tiden framover fortsatt bidra til lokalt kulturliv i tiden framover gjennom sine støtteordninger.

Følgende organisasjoner har fått tildelt støtte:

organisasjoner tildelt støtte:
Fornebupiloten 40 000 kr
Frivill teaterproduksjoner 10 000 kr
Scene i karantene 190 000 kr
Bærum frivilligsentral 40 000 kr
Bærum barneteaters teaterskole 40 000 kr  
Foreningen Høvik Barneteater 25 000 kr
Sandvika Barne og ungdomsteater 106 000 kr
Høvik Janitsjarkorps 13 000 kr
OPUS 82 22 000 kr
Prime Time Orchestra 90 000 kr
Sandvika Storband 15 000 kr
Eikeli og Eiksmarka skolekorps 70 000 kr
Evje skoles musikkorps 60 000 kr
Haslum skoles jentekorps 30 000 kr
Hosle og Bekkestua skolekorps 70 000 kr
Levre skoles musikkorps 43 000 kr
Lommedalen skolekorps 60 000 kr
Skui og Emma Hjort skolekorps 153 040 kr
Tanum og Jong skolekorps 40 000 kr
Bærum Kunsthall AS 65 000 kr
Kulturhuset Stabekk kinos brukerforening 150 000 kr
Lommedalsbanen MIA - Museene i Akershus 55 000 kr
Sigve Bøe Produksjoner 9 000 kr
Sjøholmen AS 300 000 kr