Bærum kommune får 30 millioner kroner som går til lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Søknadsfrist 30. april 2021.

Som del av regjeringens krisepakke er det satt av 1,75 milliarder kr til en kommunal kompensasjonsordning for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Avsetningen tildeles kommunene i to deler. Bærum kommune har i første del på 1 mrd. kr, fått tildelt 30 mill. kr.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kriteriet for tildeling er at kommunene bruker midlene på tiltak som kommer lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak til gode.

Bærum kommune legger vekt på å treffe næringer som har vært særlig hardt rammet av smitteverntiltak over lengre tid, hvor arbeidsledigheten er høy og hvor det er viktig å bidra til aktivitet på det tidspunktet hvor vi er på vei ut av pandemien og normal eller økt mobilitet er mulig og ønskelig.

Fordeling og kriterier

Fordeling av støtte på hovedposter (sum 30 mill. kr.):

  • Serveringsvirksomheter, inkludert kantiner: 17 mill. kr
  • Treningssentre: 2 mill. kr
  • Omstillingsstøtte til hoteller: 1,5 mill. kr
  • Arrangementer, kultur, idrett og næringsliv: 5 mill. kr
  • Enkeltpersonsforetak/nyetablerte/grundere: 3 mill. kr
  • Andre bransjer/reserve: 1,5 mill. kr

Hovedkriterier:

  • Kun Bærum-registrerte foretak kan søke.
  • Omsetningssvikt i 2020 på over 30 prosent*.
  • Har falt helt eller delvis utenfor de statlige kompensasjonsordningene så langt (av ulike årsaker)**.
  • Kostnader til nedstengning/gjenåpning/innskrenkning (f.eks. varelager, smittevern mm).

* Virksomheter som startet opp i 2020 eller av forskjellige grunner hadde unormalt lav omsetning i 2019 som sammenligningsgrunnlag vil kunne vurderes skjønnsmessig.

** Dette kan være støtte til faste kostnader som ikke dekkes av den statlige ordningen som faste eller løpende kostnader til vakthold, renhold, supportavtaler med mer. Virksomheter som har fått statlig støtte kan søke og vil bli vurdert utfra omfanget av den statlig støtten.

Kommunen vil ta forbehold om at samlet offentlig støtte til enkeltbedrifter vil være innenfor rammen av EØS-regelverket for offentlig støtte.

Søk her. Søknadsfrist 30. april 2021

Tilleggsopplysninger - skjema (word)

Lenke til den politiske saken.