Bærumspakken tilbyr gratis inkubatorplasser hos Bærum International Hub.

Det er opprettet to inkubatorplasser hos Bærum International Hub. De er til fri benyttelse for utvalgte gründere for en periode på tre måneder av gangen.  

Bærum International Hub (BIH) tilbyr sine oppstartsbedrifter relevante tjenester for at de skal oppnå vekst. Alle får tilbud om én time veiledning når de kommer til BIH.

BIH tilbyr kontorplasser i lyse og hyggelige lokaler på Høvik med tilgang til wifi, multi-funksjonell printer, kaffe/te, kjøkken og lounge.

Inkubatorplassene som nå tilbys gjennom Bærumspakken, administrert av Bærum Næringsråd på vegne av Bærum kommune, blir inkludert i BIH sitt gode arbeidsmiljø som består av oppstartselskaper og små og mellomstore bedrifter.

BIH gir gratis medlemskap i ett år som blant annet gir tilgang til en internasjonal engleinvestor plattform og  et møysommelig oppbygd nettverk av relevante rådgivere i ulike bransjer både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg vil alle få tilbud om å delta på kurs og seminarer for blant annet å lære mer om hvordan promotere sine tjenester og produkter og om muligheter til å søke om både private og offentlige midler.

For mer informasjon

Ta kontakt med Bærum International Hub eller Bærum næringsråd.

Velkommen til oss!

Bærum International Hub team

Elena, Trygve, Rita og Elisabeth

Bærum International Hub