Bærumspakken tilbyr en lokal støtteordning for gründerbedrifter med behov for refusjon av husleie. Bærum næringsråd er prosjekteier og gjennomfører utbetalinger på vegne av kommunen.

Bedriften må ha registrert adresse i Bærum og ha faste husleiekostnader for å kunne motta tilskudd. Som faste kostnader menes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. (Husleieavtaler har ofte bindingstid og oppsigelsestid.)

Støtte kan søkes for perioden 1. april 2020–30. juli 2020. Det kan søkes refusjon for maks tre måneder og 4 500 kr per måned, eksklusive mva.

Innvilgede søknader vil få minimum én måneds utgifter refundert. Støtte utover den første måneden vil ses i sammenheng med antall søkere i ordningen.

– Dette er en god mulighet for gründere som har høye faste kostnader, og som ser dette som en mulighet til å fokusere på inntjening og vekst, sier daglig leder i Bærum næringsråd, Ane Maria H. Mjaaseth.

Kriterier for å søke

  • Registrert aksjeselskap (AS)
  • Registrert etter 1.  januar 2018 og før 31. mars 2020
  • Omsetning over 60 000 kr i siste regnskapsår. Dette gjelder ikke bedrifter registrert i 2020. Dokumentasjon må vedlegges søknad.
  • Har ikke fått innvilget tilsvarende refusjon gjennom statlige, fylkeskommunale og kommunale ordninger
  • Har betalt alle offentlige skatter og avgifter
  • Har ikke utbetalt utbytte

Send søknad til post@bn.no Søknadsfrist er 21. august 2020.