Bærumspakken

Bærumspakken skal bidra til å hjelpe det lokale arbeidslivet, næringslivet og frivilligheten med å håndtere koronasituasjonen.

Bærumspakken er tredelt

Formannskapet vedtok 15. april tiltakspakken som skal bidra til å hjelpe det lokale arbeidslivet, næringslivet og frivilligheten med å håndtere koronasituasjonen.

Strakstiltak på 23 millioner kr ble iverksatt våren 2020. Disse skal avhjelpe bortfall av inntekt og/eller arbeidsforhold som direkte følge av koronatiltakene. Omfatter tiltak som kan gi raske sysselsettingsgevinster slik at, for eksempel, permitterte kan gis tilbud om arbeid, samt bedriftsveiledning, gründerstøtte, tilgang til lokaler og lignende, som kan legge grunnlag for nye arbeidsplasser. Det er egne pakker for å hjelpe kulturliv, frivillighet og idrett.

Stimuleringstiltak skal sikre prioritering og gjennomføring av forskjellige oppdrag med ulikt omfang gjennom 2020. Dette er både administrative tiltak for å sikre nødvendig plan- og byggsaksavklaringer, og mindre vedlikeholdstiltak som raskt kan settes i gang. Stimuleringstiltakene vil blant annet omfatte en konkret portefølje av oppdrag med en verdi på inntil 50 mill. kr.

Opptrappingstiltak skal sikre en portefølje av middels og større kommunale prosjekter som fremskyndes i tid. Prosjektene vil skape etterspørsel i markedet som igjen sikrer sysselsetting og inntekter for lokalt og regionalt næringsliv. Disse tiltakene kan kommunen fase inn og målrette når virkningene av de andre krisetiltakene blir tydelige.

Hovedstruktur

Hovedstrukturen på tiltakene i Bærumspakken:

  1. Vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg
  2. Prioritering av investeringsprosjekter og utbygging 
  3. Stimuleringstiltak - få nye prosjekter i gang raskt
  4. Sikre fremdrift og beslutningsevne i plan- og byggeprosessene
  5. Øke innovasjonstakten gjennom digitalisering og klimakloke valg
  6. Tilrettelegge for frivillige foreninger, kultur og idrettslag
  7. Enklere tiltak for bedret likviditet
  8. Etablere støtte, grundere og rekruttering av lærlinger
  9. Sysselsetting og kortsiktige tiltak
  10. Utvikle mulighetene gjennom innovative anskaffelser

I arbeidet med tiltakspakken tok ordfører initiativ til et utvidet styremøte i SmartCity Bærum der representanter fra NHO Viken, Bærum Næringsråd, Asker og Bærum handels og servicebedrifter, Energy Valley og bedriftene i styret i SmartCity Bærum deltok. Kommunen fikk et godt innblikk i situasjonen i næringslivet og fikk innspill til konkretisering av tiltak.

Les hele den politiske saken her.

Grafisk profil Bærumspakken

Kontaktpersoner