Bærumspakke 2 er en finansiell støtteordning til næringslivet som er spesielt hardt rammet i pandemiens andre bølge.

Smittesituasjonen forverret seg utover høsten 2020 og Bærum kommune innførte Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. Bærumspakke 2 skal avhjelpe noen av konsekvensene av reglene i forskriften og fokuserer på bransjer som er hardt rammet, for eksempel reiseliv- og destinasjonsbransjen, serveringssteder, og helse- og treningssentre. 

Det er satt av 10 millioner kroner i Bærumspakke 2. Pakken utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med organisasjoner og næringsliv i Bærum. Pakken vil inneholde tiltak som kan bidra til omstilling og tiltak knyttet til å opprettholde virksomhet under smitteverntiltak.

Bærumspakke 2 varer frem til 30. juni 2021.

Her kan du lese den politiske saken.