Bærumspakke 2 er en finansiell støtteordning til næringslivet som er spesielt hardt rammet i pandemiens andre bølge.

Smittesituasjonen forverret seg utover høsten 2020 og Bærum kommune innførte Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. Bærumspakke 2 skal avhjelpe noen av konsekvensene av reglene i forskriften og fokuserer på bransjer som er hardt rammet, for eksempel reiseliv- og destinasjonsbransjen, serveringssteder, og helse- og treningssentre. 

Det er satt av 10 millioner kroner i Bærumspakke 2. Pakken utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med organisasjoner og næringsliv i Bærum. Pakken vil inneholde tiltak som kan bidra til omstilling og tiltak knyttet til å opprettholde virksomhet under smitteverntiltak.

Midlene i  Bærumspakke 2 har blant annet vært fordelt på to tilskuddsordninger og et kompetansehevingsprogram, les mer i lenkene under.

Tilskuddsordninger Bærumspakke 2

Kompetanseheving for små og mellomstore bedrifter

Her kan du lese den politiske saken om Bærumspakke 2.