Første skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister er klart 20. juni 2019.

Oppgjøret vil omfatte lønnstakere og pensjonister som har levert selvangivelsen elektronisk, samt skattytere som har benyttet seg av leveringsfritak.

Neste skatteoppgjør blir 15.august, og vil da inkludere personlig næringsdrivende og de som har levert på papir.  Siste skatteoppgjør blir 23. oktober og vil omfatte resterende lønnstakere og pensjonister, personlig næringsdrivende og deres ektefeller.  

Selskaper får sine skatteoppgjør 23. oktober. 

Betaling av tilleggsforskudd

På den foreløpige selvangivelsen står kemnerens adresse, konto for skatt samt KID-nummer oppført. Frist for innbetaling av tilleggsforskudd er 31. mai. 

Tilbakebetaling av for mye betalt skatt 

Du vil tidligst motta tilgodebeløpet den dagen skatteoppgjøret ditt foreligger.

Restskatt

Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter kunngjøringsdatoen for skatteoppgjøret, og tidligst 20. august.  Er restskatten på kr 1.000 eller mer forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin som nevnt ovenfor, mens andre termin forfaller 5 uker senere. Betalingsfrist blir påført betalingskortene. Restskatt under kr 100,- skal ikke betales.

Vi gjør oppmerksom på at dersom 1.termin ikke betales til forfall, anses hele skatten som forfalt.  Du trenger ikke vente til forfall med å betale. Du kan begynne å betale så fort skatteoppgjøret ditt er klart.

Husk å sjekke at du har betalt hele restskatten!

Du kan lese mer om skatteoppgjøret på skatteetaten.no 

Betalingskort i Altinn og eFaktura

Betalingskort for innbetaling av restskatt blir sendt i Altinn til alle elektroniske brukere. Betalingskortet vil være synlig i Altinn på skatteoppgjørsdato.

Det er også mulig å inngå eFaktura-avtale.