Skatteetaten lanserte 4. april 2019 ny selvbetjeningsløsning for endring av kontonummer. Denne løsningen kan kun benyttes av personlig skattytere.

Gjelder kontoendringen dødsbo, en fullmaktskonto, utenlandsk konto uten IBAN eller selskap (upersonlig skattyter), må du benytte kemnerens skjema.

Link til Skatteetaten

Dersom du ikke kan benytte deg av Skattetatens nye løsning for kontoendring, kan du gjøre endring via kemnerkontorets elektroniske skjema:

Dødsbo/Fullmaktskonto/Utenlandskonto uten IBAN/Selskap