Melding om lønnet arbeid i hjemmet.

Når du som privatperson engasjerer annen privatperson til å utføre arbeid eller oppdrag i hjemmet (f. eks. barnepass, rengjøring, hagearbeid etc) skal du levere oppgave eller a-melding som viser lønn og eventuelt forskuddstrekk.

Det gjelder enklere regler for å engasjere privatpersoner til arbeid i hjemmet.

Det er viktig at innlevering av skjema «Melding om lønnet arbeid i hjemmet» og betaling av forskuddstrekk gjøres samtidig.