Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og deltakere i ansvarlig selskap er personlige skattytere.

Når Skatteetaten har behandlet selvangivelsen din får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om du får igjen penger på skatten, eller om du må betale restskatt.

Dersom du ønsker å klage på likningen, er klagefristen seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg. Klagen skal du sende til Skatt øst. 

Selv om du har klaget, har du en ubetinget betalingsplikt dersom du har fått restskatt. Det er derfor viktig at du betaler denne til forfall. Dersom klagen blir tatt til følge av Skatt øst, vil du få pengene tilbake.

Skatteoppgjør for personlige skattytere

Dersom du får penger til gode, vil disse bli utbetalt til din bankkonto i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Dersom du ikke har bankkonto, vil du få tilsendt et utbetalingskort. Kemnerkontoret benytter seg av konto oppgitt av Skattedirektoratet og som fremgår på selvangivelsen din. 

Dersom du ikke har fått tilgodebeløpet utbetalt, er det viktig at du kontrollerer alle kontoene dine før du etterlyser beløpet. Dersom du skylder skatt eller offentlige krav, kan beløpet være motregnet. Du vil da få tilsendt et brev som informerer deg om hvilke krav som er dekket.

Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og deltakere i ansvarlig selskap er personlige skattytere.

Når Skatteetaten har behandlet selvangivelsen din får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om du får igjen penger på skatten, eller om du må betale restskatt.

Skatteoppgjør for personlige skattytere

Dersom du har betalt for lite skatt, vil du få restskatt. Restskatt er differansen mellom det du har innbetalt og den skatt som er beregnet av skattekontoret.

Betalingsfrist

Betalingsfristen for restskatt fremgår av skatteoppgjøret ditt.

Har du fått restskatt på under 100 kroner, trenger du ikke å betale.

Er restskatten din på under 1000 kroner, skal hele beløpet betales på en gang. Hvis du får restskatt over 1000 kroner, blir denne delt i to like innbetalinger. Forfallsfrist er tre og åtte uker etter at skatteoppgjøret ditt blir sendt ut. Betaler du ikke innen fristen på første termin, regner vi også annen termin som forfalt samtidig som første termin.

Husk å sjekke at du har betalt hele restskatten din.

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd.

Slik betaler du restskatten

Betalingskort i Altinn og eFaktura

Hvis skatteoppgjøret ditt viser at du har restskatt, må du betale det du skylder. Du som er elektronisk bruker får tilsendt fakturaer med betalingsinformasjon og forfallsfrist i meldingsboksen din i Altinn i god tid før forfallsfristen.

Betalingskortet vil være synlig i Altinn på skatteoppgjørsdato.

Nå kan du inngå avtale om e-faktura i forbindelse med innbetaling av skatt.

Dersom du ikke er elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med forfallsfrist i posten til din folkeregistrerte adresse.

 Se også side om betalingsinformasjon.

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter beregnes fra betalingsfristen frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på skatten, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake.

Betaler du ikke ved forfall, har kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene kemnerkontoret har er:

  • motregning
  • utleggsforretning
  • utleggstrekk i lønn el tilsvarende
  • tvangssalg
  • konkursbegjæring

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Hvis du ikke kan betale

Ta kontakt med kemnerkontoret på telefon 67 50 35 10 eller kemneren-ab@baerum.kommune.no

Klage

Se informasjon lenger ned på siden.

Dersom du er næringsdrivende eller har formue, vil skattekontoret skrive ut forskuddsskatt til deg. Grunnlaget for utskrevet forskuddsskatt er siste års likning, og fremgår nederst på skattekortet som du finner i Altinn.no.

Endring av utskrevet forskuddsskatt

Dersom du mener at utskrevet forskuddsskatt er feil, må du søke skattekontoret om endring.

Skjema for endring finner du på skatteetatens sider.

Det vil ta ca. tre uker fra du har søkt skattekontoret om endring til kemnerkontoret mottar endringen. Dersom en termin forfaller til betaling under behandlingstiden, plikter du likevel å betale opprinnelig fastsatt beløp. Det vil ikke bli sendt ut nytt betalingskort for den endrede terminen.

Betaling

Forskuddsskatten forfaller i fire like terminer på følgende datoer:

  1.  termin: 15. mars
  2.  termin: 15. mai
  3.  termin: 15. september
  4.  termin: 15. november

Faktura på ubetalt forskuddsskatt sendes elektronisk. Dokumentet finner du i meldingsboksen din i Altinn.

Se også siden om betalingsinformasjon 

Forsinkelsesrenter

Ved for sen innbetaling løper det forsinkelsesrenter fra forfall.

Rentesatsene finner du her.

Har du byttet bank, fått ny konto eller av annen grunn ønsker å få utbetaling fra kemneren inn på annen konto, sender du inn skjema for kontoendring.

Skjema for registrering av konto