Kontonummer

  • Asker: 6345 07 30256
  • Bærum: 6345 06 02193

Betalingen må ha KID. Dersom du ikke har riktig betalingskort for hånden kan du selv lage KID-nummer på www.skatteetaten.no

Samme KID kan brukes ved innbetaling til alle landets kemnere. Dette er greit å vite for de som for eksempel betaler utleggstrekk i flere kommuner.

Betaling fra utlandet

Vår SWIFT kode er NDEANOKK.

Vår bank er: Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 SENTRUM
0107 OSLO

Vårt IBAN nummer er:

  • Asker: NO79 6345 0730 256
  • Bærum. NO21 6345 06 02193

Frister og forfallsdatoer

De fleste frister og forfall er lovbestemt. Er fristen en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag, utsettes den til påfølgende virkedag. Det er lovfestet at det ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter. Det kan i tillegg påløpe gebyrer. Her finner du en oversikt over de viktigste fristene.

Personlige skattytere

Dette omfatter selvstendig næringsdrivende og lønnsmottagere som ikke er undergitt forskuddstrekk.

Forskuddsskatt

Forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret:

Forskuddsskatt 1. termin 15. mars
Forskuddsskatt 2. termin 15. mai
Forskuddsskatt 3. termin 15. september
Forskuddsskatt 4. termin 15. november

*Blir en termin ikke betalt ved forfall, forfaller samtidig alle de etterfølgende terminer til betaling.

Aksjeselskap, NUF etc. (upersonlige skattytere)

Dette omfatter aksjeselskaper og andre som er fritatt for innbetaling av forskuddsskatt og for å bli undergitt forskuddstrekk

Forskuddsskatt upersonlige skattytere

Forskuddsskatt 1. termin 15. februar (i avregningsåret**)
Forskuddsskatt 2. termin 15. april (i avrergningsåret**)
Tilleggsinnbetaling 31. mai (i avregningsåret**)
Resterende 3 uker etter utlegg.
Skatt under kr 100,- pliktes ikke innbetalt

*Blir en termin ikke betalt ved forfall, forfaller samtidig alle de etterfølgende terminer til betaling, jf. skattebetalingsloven § 10-20 (4).

Arbeidsgivere

Dette omfatter frister og forfall som har sammenheng med at du har ansatte.             

Termin Periode Frist for betaling
1. termin januar/februar 15. mars
2. termin mars/februar 15. mai
3. termin mai/ juni 15. juli
4. termin juli/august  15. september
5. termin september/oktober 15. november
6. termin november/desember 15. januar

Frist for innlevering av a-melding er den 5. i måneden etter lønnsutbetaling.

Utleggstrekk

Samme forfall som for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, men samtidig med trekkbeløpet skal arbeidsgiveren sende oppgave på fastsatt blankett til vedkommende skatteoppkrever.