Jarle Jensen er ekspedisjonssjef i Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Avdelingen han leder har ansvarsområde som omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger.

Han  har jobbet mye med planlegging for bærekraftig byutvikling.