Jannike Hovland er kommunalsjef for Plan, miljø og kultur i Bærum kommune. Hun har vært plansjef i Lørenskog og leder av Areal- og byplangruppa i Norconsult AS. Utdannet arkitekt og ingeniør.

Hun har vært president i Norske arkitekters landsforbund.