Erik Plathe er seniorplanlegger og leder for Asplan Viaks kontor på Kongsberg. 

Han har blant annet vært en del av  Program for storbyrettet forskning om «Storbyenes samfunnsplanlegging: Struktur, system og oversikt i planarbeid og plandokumenter». Prosjektet omfatter storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.