Ellen de Vibe er tidligere sjef for Plan- og bygningsetaten i Oslo. 

De Vibe er utdannet fra University of Wales, der hun tok en bachelorgrad i arkitektur i 1972 og en mastergrad i byplanlegging i 1975. Hun arbeidet deretter som plan- og reguleringssjef i Alta, byplansjef i Skien, avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet og leder av Statens Byggeskikkutvalg. I november 1998 ble hun utnevnt til sjef for Oslo plan- og bygningsetat.

Ellen de Vibe har også hatt en rekke verv i Norske arkitekters landsforbund.