Arthur Wøhni

Arthur Wøhni er kommunaldirektør for samfunnsutvikling i Bærum kommune. Han er sentral i utviklingen av Fornebu, fra fly til by, og regionbyen Sandvika.

Han har lang og bred erfaring fra planområdet og har vært plansjef både i Drammen og i Bodø.

Han er forfatter og medforfatter av:  

Arthur Wøhni holder nøkkelforedraget under seminaret med tittelen: Planlegging de siste 30 år – kontinuitet og brudd