Varsel om oppstart av planarbeid

Når et planarbeid starter opp, skal den som utarbeider planforslag (forslagsstiller) alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Planarbeid som er varslet

 

Plansak

FRIST
Klikk på saken for å se alle dokumentene som ligger i saksfremlegget. Sluttdato er frist for å sende inn merknader.

Gullhaugsnippen, detaljregulering

29.11.2018

Ruglandveien 82 C, detaljregulering

3.1.2019

Gamle Ringeriksvei 6 og Peterhofveien 3

18.1.2019

Eiksveien 100, detaljregulering

25.1.2019

Gjettumkollen 1, detaljregulering

25.1.2019

Nadderudveien fra Bekkestua til Hosleveien

11.2.2019

Løkkafossen 25-29, detaljregulering

15.3.2019

Fornebu felt 9.4, detaljregulering

6.3.2019

Rud svømmeanlegg, detaljregulering

11.3.2019

Angerstveien - fortau, detaljregulering

14.3.2019

Øygardveien - fortau, detaljregulering

14.3.2019

Tanumveien - fortau, detaljregulering

14.3.2019

Vallerveien 146, detaljregulering

28.3.2019

Regional sikkerhetsavdeling, detaljregulering

12.4.2019

Endring av plan for Fornebu område 7.3 B8

15.4.2019

Fornebubanen, endring av områderegulering

3.5.2019

Arnold Haukelands plass 10 m.fl., detaljregulering

15.5.2019

Busoppveien 22, detaljregulering

7.6.2019

Turstitrasé i Vestmarka, detaljregulering

25.6.2019

Fornebu område 1.2 og deler av område 1.3 Fornebuporten, endring av del av detaljregulering

10.9.2019

Holtet 27, detaljregulering

23.8.2019

Tjernsmyrområdet (Philip Pedersens vei 9-11), endring av reguleringsplan

23.8.2019

Helmerveien 19, detaljregulering

10.8.2019

Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bærumsv. og Jens Rings v, detaljregulering

3.10.2019

Oksenøyveien 16, m.fl. "Dumpa", detaljregulering

4.10.2019

Delområde Fornebuporten, endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu-Lysaker

1.11.2019

Delområde Flytårnet, endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu-Lysaker

1.11.2019