Planer til høring/offentlig ettersyn

Planer som ligger ute til offentlig ettersyn finner du på denne siden. Er listen tom betyr det i utgangspunktet at det ikke er planer til offentlig ettersyn akkurat nå.

Etter høringsperioden blir planene lagt under "Planer under arbeid etter høring".

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn pr. post, epost eller via elektronisk skjema. Merknader påføres planens navn og arkivsak ID.

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
Epost: post@baerum.kommune.no

Til skjema for høringsuttalelser

Plansaker til høring/offentlig ettersyn:

Plansak

Høringsperiode 
Klikk på saken for å se alle dokumentene som ligger i saksfremlegget. Sluttdato er frist for å sende inn merknader.

Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 på høring

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bane NOR og Statens vegvesen lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss til offentlig ettersyn (høring). Høringsperioden avsluttes 24. juni 2018.

Kunngjøringsannonse

Nettadresse til informasjon om:Ringeriksbanen   

 Frist 24. juni 2018

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn ESV Elias Smiths vei 20 

Frist 30. juli 2018 

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn Nadderudveien 1-3 og Fagertunveien 2 A og B

2018-06-21 Utbyggersignert avtale (PDF)

Vedlegg 1 Kartutsnitt realytelser S4 (L-10 - S4)

Vedlegg 2 Realytelser S4_Kostnadsoverslag Bekkestua Nord Infrastruktur

Vedlegg 3 Detaljreguleringsplankart

Vedlegg 4 Detaljreguleringsbestemmelser

Vedlegg 5 Illustrasjonsplan VPOR

Vedlegg 6 VPOR

Vedlegg 7 Beregning kontantbidrag

Vedlegg 8 Utgifter knyttet til utarbeidelse av VPOR

Vedlegg 9 BKs mal for justeringsrett

Frist 30. juli 2018

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn Gml. Ringeriksvei 47

2018-06-27 Signert G47 Utbyggingsavtale

Vedlegg 1 Detaljreguleringsplankart

Vedlegg 2 Detaljreguleringsbestemmelser

Vedlegg 3 Illustrasjonsplan VPOR

Vedlegg 4 VPOR

Vedlegg 5 Beregning kontantbidrag

 30. juli 2018

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn gml. Ringeriksvei 43

180622 Signert MG Utbyggingsavtale

Vedlegg 1 Kartutsnitt realytelser (L-11 - S1)

Vedlegg 2 Realytelser S1_Kostnadsoverslag Bekkestua Nord Infrastruktur

Vedlegg 3 Detaljreguleringsplankart

Vedlegg 4 Detaljreguleringsbestemmelser

Vedlegg 5 Illustrasjonsplan VPOR

Vedlegg 6 VPOR

Vedlegg 7 Beregning kontantbidrag

Vedlegg 8 BKs mal for justeringsrett

 Frist 30. juli 2018

Ny regional sikkerhetsavdeling Ila, detaljregulering

Forslag til planprogram 

 Kunngjøringsannonse

 Frist 10. sept. 2018

Sandviksveien 73 og 75, detaljregulering

 Frist 15. sept. 2018

Søndre Gjettum gård, detaljregulering

  Frist 15. sept. 2018