Planer til høring/offentlig ettersyn

Planer som ligger ute til offentlig ettersyn finner du på denne siden. Er listen tom betyr det i utgangspunktet at det ikke er planer til offentlig ettersyn akkurat nå.

Etter høringsperioden blir planene lagt under "Planer under arbeid etter høring".

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn pr. post, epost eller via elektronisk skjema. Merknader påføres planens navn og arkivsak ID.

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
Epost: post@baerum.kommune.no

Til skjema for høringsuttalelser

Plansaker til høring/offentlig ettersyn:

Plansak

Høringsperiode 
Klikk på saken for å se alle dokumentene som ligger i saksfremlegget. Sluttdato er frist for å sende inn merknader.

Elgefaret 80-82, detaljregulering

27. feb til 17. april 2018

Nadderud idrettspark, detaljregulering -

se varsling

Planprogram - oppdatert

3. april til 15. mai 2018

Grini gård - gbnr. 33/2, detaljregulering

13. april til 1. juni 2018

Borgenhaug - Kristian Kølles vei, detaljregulering

13. april til 1. juni 2018

Fornebu - kommunedelplan 3

Notat tilleggshøring med vedlegg,samt korrigert planbeskrivelse og bestemmelser ihht vedtak i formannskapet 21.3.18

Notat , Planbeskrivelse , BestemmelserVedlegg tilleggsvurdering trafikkVedlegg vurdering buss på ForneburingenTabell for boligtall 10 000Tabell for boligtall 9000

14. april til 26. mai 2018

Tilleggshøring 2 - Kommuneplanens arealdel 2017-2035 - Fridtjof Nansens vei 15

Planbeskrivelse Tilleggshøring Lagåsen

 21. april til 6. juni 2018

Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 på høring

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bane NOR og Statens vegvesen lagt ut forslaget til statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss til offentlig ettersyn (høring). Høringsperioden avsluttes 24. juni 2018.

Kunngjøringsannonse

Vår nettadresse til informasjon om Ringeriksbanen er www.baerum.kommune.no/ringeriksbanen

 Frist 24. juni 2018