Planer til høring/offentlig ettersyn

Planer som ligger ute til offentlig ettersyn finner du på denne siden. Er listen tom betyr det i utgangspunktet at det ikke er planer til offentlig ettersyn akkurat nå.

Etter høringsperioden blir planene lagt under "Planer under arbeid etter høring".

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn pr. post eller epost. Merknader påføres planens navn og arkivsak ID.

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
Epost: post@baerum.kommune.no

Plansaker til høring/offentlig ettersyn:

Plansak

Høringsperiode 
Klikk på saken for å se alle dokumentene som ligger i saksfremlegget. Sluttdato er frist for å sende inn merknader.

Kommuneplan - arealdel

17. februar - 3. april 2017

Områderegulering for Franzefoss

22. november til 1. februar 2017

Kleivveien nord - Planprogram

6. januar til 17. februar 2017

Detaljregulering for Tanumveien 107

6. januar til 17. februar 2017

Høvik Verk - Veritas - Reguleringsendring 

6. januar til 17. februar 2017

Lysakerfjorden, ny friluftsøy - Planprogram

Kunngjøringsannonse

29. mars til 10. mai 2017