Planer til høring/offentlig ettersyn

Planer som ligger ute til offentlig ettersyn finner du på denne siden. Er listen tom betyr det i utgangspunktet at det ikke er planer til offentlig ettersyn akkurat nå.

Etter høringsperioden blir planene lagt under "Planer under arbeid etter høring".

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn pr. post, epost eller via elektronisk skjema. Merknader påføres planens navn og arkivsak ID.

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
Epost: post@baerum.kommune.no

Til skjema for høringsuttalelser

Plansaker til høring/offentlig ettersyn:

Plansak

Høringsperiode 
Klikk på saken for å se alle dokumentene som ligger i saksfremlegget. Sluttdato er frist for å sende inn merknader.

Neslia 1 og Nesveien 11, detaljregulering     

Åpent møte 17. januar

10. jan til 22. februar 2018

Bærumsveien 225-227, detaljregulering

10. jan til 22. februar 2018

Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018-2030

Åpent møte 6. februar 

 19. jan til 16. mars 2018