Planer til høring/offentlig ettersyn

Planer som ligger ute til offentlig ettersyn finner du på denne siden. Er listen tom betyr det i utgangspunktet at det ikke er planer til offentlig ettersyn akkurat nå.

Etter høringsperioden blir planene lagt under "Planer under arbeid etter høring".

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn pr. post eller epost. Merknader påføres planens navn og arkivsak ID.

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
Epost: post@baerum.kommune.no

Plansaker til høring/offentlig ettersyn:

Plansak

Høringsperiode 
Klikk på saken for å se alle dokumentene som ligger i saksfremlegget. Sluttdato er frist for å sende inn merknader.

Kommuneplan - arealdel

17. februar - 3. april 2017

Områderegulering for Franzefoss

22. november til 1. februar 2017

 Vollsveien 180, detaljregulering

27. april til 15. juni 2017

Stabekk sentrum, områderegulering

4. mai til 23. juni 2017

Eikeli videregående skole, detaljregulering

13. juni til 21. august 2017

Kirkeveien 59, detaljregulering

13. juni til 21. august 2017

Fornebu område 9.7, Oksenøya skoleområde - detaljregulering

Plankart  Bestemmelser  Illustrasjon

 4. juli til 1. september 2017