Planer til høring og offentlig ettersyn

Planer som ligger ute til offentlig ettersyn finner du på denne siden. Er listen tom betyr det i utgangspunktet at det ikke er planer til offentlig ettersyn akkurat nå.

Etter høringsperioden blir planene lagt under "Planer under arbeid etter høring".

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn pr. post, epost eller via elektronisk skjema. Merknader påføres planens navn og arkivsak ID.

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
Epost: post@baerum.kommune.no

Til skjema for høringsuttalelser

Plansaker til høring/offentlig ettersyn:

Plansak

Høringsperiode 
Klikk på saken for å se alle dokumentene som ligger i saksfremlegget. Sluttdato er frist for å sende inn merknader.

E16 Isi-Skoglund, områderegulering

Frist 4.9.2019

E16 Nytt rigg- og anleggsområde ved Avtjernakryss, områderegulering

Frist 4.9.2019

Avtjerna snødeponi, detaljregulering

Frist 4.9.2019

Olaf Bryns vei 12, detaljregulering

Frist 14.8.2019

Vollsveien 176-178, detaljregulering

Frist 10.9.2019