Planer til høring og offentlig ettersyn

Planer som ligger ute til offentlig ettersyn finner du på denne siden. Er listen tom betyr det i utgangspunktet at det ikke er planer til offentlig ettersyn akkurat nå.

Etter høringsperioden blir planene lagt under "Planer under arbeid etter høring".

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn pr. post, epost eller via elektronisk skjema. Merknader påføres planens navn og arkivsak ID.

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
Epost: post@baerum.kommune.no

Til skjema for høringsuttalelser

Plansaker til høring/offentlig ettersyn:

Plansak

Høringsperiode 
Klikk på saken for å se alle dokumentene som ligger i saksfremlegget. Sluttdato er frist for å sende inn merknader.

E16 Isi-Skoglund, områderegulering

Frist 4.9.2019

E16 Nytt rigg- og anleggsområde ved Avtjernakryss, områderegulering

Frist 4.9.2019

Avtjerna snødeponi, detaljregulering

Frist 4.9.2019

Vollsveien 176-178, detaljregulering

Frist 10.9.2019

Haslum sentrum - Kirkeveien 85 m.fl., forslag til planprogram

Frist 27.10.2019

Kraftledning Hamang - Smedstad, høring av konsesjonssøknad

Nytt åpent møte på Thon Hotell Oslofjord tirsdag 24. september kl.19

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider

Frist 1.11.2019

Fornebu - Lysaker metrotrasé områderegulering  - delområde Fornebu sør, endring

Kunngjøringsannonse

Frist 14.11.2019

Jarenlia gbnr. 66/435 og 66/222 m.fl., detaljregulering

Åpent informasjonsmøte på Kveise gård tirsdag 29.10 kl. 19

Frist 15.11.2019

Ny regional sikkerhetsavdeling Ila, gbnr. 28/2 m.fl.

Åpent informasjonsmøte 18.11 kl.18.00 i klubbhuset til Fossum (Ankerveien 245).

Frist 5.12.2019

Skjolden 1, detaljregulering

Frist 5.12.2019

Evjebakken 19, detaljregulering

Frist 5.12.2019

Kattås vannrenseanlegg, detaljregulering

Åpent informasjonsmøte i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika mandag 2. desember kl.18

Revidert planbeskrivelse

10.1.2020

Sandvika Vest Sone A - Arnold Haukelands plass 10 m. fl. (Kommunegården) – endring, detaljregulering

Åpent informasjonsmøte på Eyvind Lyches vei 10, Sandvika, mandag 09.12.2019, kl. 19.00.

13.1.2020

Kattås vannrenseanlegg, detaljregulering 

Åpent informasjonsmøte i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika mandag 2. desember kl. 18.00.

10.1.2020

Elen Weeas vei, bussrondell - detaljregulering

Åpent informasjonsmøte på Lommedalen skole onsdag 29. januar 2020, kl. 18.00 – 20.00.

21.2.2020