Om planarbeidet

Arbeidet med reguleringsplaner og kommuneplaner samt temaplaner gjøres kjent i tre faser av prosessen:

  1. Varsel om oppstart av planarbeid
  2. Planer til høring/offentlig ettersyn
  3. Kunngjøring av planvedtak

Merknad til plan under offentlig ettersyn kan sendes inn elektronisk eller ved å sende det inn per post.

Etter offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til behandling for andre gang.