Onsdag 16. august kl. 17.30-18.30 kan du delta på informasjonsmøte om reguleringsplan for Barne- og avlastningsboliger i Glitterudveien.

Onsdag 16. august kl. 17.30-18.30 kan du delta på informasjonsmøte om reguleringsplan for Barne- og avlastningsboliger i Glitterudveien.

Møtet er åpent for alle interesserte og avholdes i Bærum idrettspark.

Detaljert reguleringsplan for Barne- og avlastningsboligene er politisk behandlet i Planutvalget 1. gang og ligger nå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 01.09.2023. Det inviteres nå til informasjonsmøte i høringsperioden.

Dokumenter i saken kan leses på kommunens nettsider; 

Onsdag 16. august kl. 17:30 – 18.30 i store møterom (2 etasje) i Bærum idrettspark.

I informasjonsmøtet vil kommunens eiendomsavdeling redegjøre for prosjektet og det er også mulig å komme med spørsmål og kommentarer.

Eventuelle merknader til saken må sendes til Bærum kommune innen høringsfristen; E-post: post@baerum.kommune.no eller Post: Bærum kommune, Regulering, Postboks 700, 1304 Sandvika

Merk henvendelsen med arkivsakID: 22/5756 og planID 2022003.