Granfos

Det arrangeres åpent hus på Granfos tirsdag 16. juni fra kl. 16.00- 20.00 i forbindelse med offentlig ettersyn / høring av forslag til planprogram

Adresse:

Vollsveien 13 D (Wasteland utstillingen).