På denne siden finner du lenker til lover, forskrifter, retningslinjer, veiledninger og andre nyttige lenker tilknyttet nasjonalt eller regionalt nivå.

Forventninger

Lover

Forskrifter

Retningslinjer og veiledere

Rundskriv

Rikspolitiske/statlige planretningslinjer (RPR/SPR) og - bestemmelser (RPB/SPB)

Veiledere/retningslinjer

Nasjonale planer

Regionale planer

Andre viktige tema

Miljø og bærekraft

Belysning

Stråling

Sentrale myndigheter