Siste halvdel av desember 2019 stenger Eiendomsregister og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom du eier eiendom, skal kjøpe eiendom, eller representerer en grunneier/framtidig grunneier.

Eiendomsregister og grunnbok stenges i hele landet siste halvdel av desember 2019. Du kan bli berørt dersom

 • du eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
 • du skal selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
 • du skal måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
 • du skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som gjøre dette
 • du skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen) 
 • du skal tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

Eiendomsregisteret

Stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 fra kl. 18 til 1. januar 2020 kl. 23.59. Totalt 9 virkedager. Matrikkelen (eiendomsregisteret) er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Konsekvenser ved stenging:

 • Ingen registrering (matrikkelføring) i eiendomsregisteret i noen av landets kommuner i perioden eiendomsregisteret er stengt. Dette betyr blant annet at registering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
 • Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing. Kartverket anbefaler at kommunene sender siste melding til tinglysing 29. november, for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysingen.
 • Ingen føring av konsesjon i eiendomsregisteret. Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake til kjøper eller representant for denne. Kjøper, eller representant for denne, sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.

Grunnbok

Stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 fra kl. 20.00 til 1. januar 2020 kl. 23.59. Totalt 1 virkedag. Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Konsekvenser ved stenging:

 • Ingen tinglysing i perioden grunnboka er stengt.

Hvorfor stenges eiendomsregister og grunnbok midlertidig?

 • Kartverket skal sikre at kommune‐ og regionreguleringene blir ivaretatt i eiendomsregister og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft. 
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i eiendomsregister og grunnbok.
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere. 
 • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra eiendomsregister og grunnbok. 

Konsekvenser for kommunens tjenester

Når Kartverket har oppdatert sine opplysninger, må dette oppdateres i kommunens systemer som benytter matrikkelopplysninger. Dette betyr at følgende tjenester tidvis kan være utilgjengelig i januar (uke 1-5):

 • Situasjonskart med naboliste: fra og med 1. til og med 12. januar vil det ikke være mulig å bestille situasjonskart.
 • Plan- og byggesaksdialog 
 • formidling av megleropplysninger
 • Matrikkelbrev
 • Bærumskart

Vær tidlig ute!

Merk deg datoene for stenging. Planlegg høsten og vær tidlig ute!

Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E‐handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt.

NB! Tjenestene viser data fra frystidspunktet.

Les mer om kommune‐ og regionreformene på Kartverkets nettsider om kommunereformen - kartverket.no/kommunereform.