I januar oppdateres flere av kommunens systemer etter overgang til nytt kommunenummer.

Kartverket har oppdatert Eiendomsregister og grunnbok i hele landet for å ivareta overgang til nye kommunenummer. 

Konsekvenser for kommunens tjenester

Når Kartverket har oppdatert sine opplysninger, må dette oppdateres i kommunens systemer som benytter matrikkelopplysninger. Dette betyr at følgende tjenester tidvis kan være utilgjengelig i januar (uke 1-5):

  • Situasjonskart med naboliste: fra og med 1. til og med 12. januar vil det ikke være mulig å bestille situasjonskart.
  • Plan- og byggesaksdialog 
  • formidling av megleropplysninger
  • Matrikkelbrev
  • Bærumskart

Les mer om kommune‐ og regionreformene på Kartverkets nettsider om kommunereformen - kartverket.no/kommunereform.