Grensepåvisning

Dersom grensemerker fra en tidligere oppmålt grense går tapt, kan grensen merkes på nytt ved en grensepåvisning.

Grensepåvisning bestilles ved epost eller brev til: 
Bærum kommune
Geodata
Postboks 700
1304 SANDVIKA 

post@baerum.kommune.no.

Skriv «Grensepåvisning» i emnefeltet på eposten. Med bestillingen må det legges med et kart med angivelse av hvilken grense som ønskes påvist. Sett kryss ved ønskede grensepunkter. Slikt kart kan skrives ut fra kommunens kartløsning på internett.

Bærum kommune varsler berørte grunneiere og naboer 2 uker før påvisning. Saksbehandlingstid for grensepåvisning er inntil 4 uker fra mottatt bestilling. 

Gebyr for grensepåvisning beregnes etter gebyrregulativet § 34.